You are here:

Naši proizvodi

Naši
proizvodi

Pokrenuli smo ovu kompaniju imajući u vidu Vaše zdravlje, tako da je stvaranje boljih boja naš prioritet.

0% VOC

Naše boje na bazi vode ne sadrže VOC, što znači da su formulisane bez toksičnih rastvarača na bazi ugljenika koji se nalaze u drugim bojama. VOC-ovi se emituju kao gasovi i mogu zagaditi životnu sredinu i vazduh u Vašem domu i okolini, predstavljajući rizik po zdravlje. Zbog toga smo za svoj prioritet stavili stvaranje proizvoda koji podržavaju zdraviji vazduh i da u isto vreme zadrže izvanredan kvalitet.

Zdravstvena ispravnost

Svi naši proizvodi sadrže sertifikate zdravstvene ispravnosti. Ovaj nivo sertifikata nudi sigurnost da naša boja ispunjava najstrože svetske standarde za hemijske emisije, osiguravajući manje zagađivača i zdraviji kvalitet vazduha.