fbpx

Najsavremenije rešenje za popravke.

Najsavremenije rešenje za popravke.

Najsavremenije rešenje za popravke.

Šta je LED Wood Filler?

Guardian LED Wood Filler je git zasnovan na najsavremenijoj LED tehnologiji koji se suši u trenutku pod uticajem LED svetla.

Kako se nanosi?

Prostor u kome se nanosi LED Wood Filler mora biti zaštićen od sunčeve svetlosti.

Proizvod je spreman za upotrebu, samo dobro promešati. LED Wood Filler je namenjen za oštećenja koja nisu dublja o d 1mm (idealan za furnir). Ukoliko je oštećenje dublje od 1mm, može se nanositi iz više puta sa pravilnim sušenjem između slojeva.

LED Wood Filler naneti na oštećenje pomoću špakle, zatim LED lampom osušiti sa udaljenosti 10 – 20 mm uz konstantno pomeranje lampe. Preći lampom preko površine nekoliko puta bez zadržavanja na jednom mestu.

Odmah nakon sušenja, površina je spremna za brušenje. Izbrusiti površinu da postane ravna i da se izgube tragovi fillera oko oštećenog mesta. Brusiti niz godove drveta. Poćetno brušenje može biti pomoću grubljeg papira, a završno mora biti sa istom granulacijom kojom je prebrušena cela drvena površina.

Ton karta

Dokumentacija